Yrd.Doç.Sedat Balkır’ın kişisel sergisi Galeri Binyıl’da

Galeri Binyıl, Hamam Arts Hub binamızda 4 – 29 Şubat 2020 tarihinde aynı anda açılacak iki kişisel sergimize sizleri bekliyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yrd.Doç. Sedat Balkır; ‘Aya Sofya, hem tarihsel süreç hem de bulunduğu konum itibariyle, hristiyan ve müslüman kültürlerin buluşmasını en iyi şekilde sembolize eden, ikonik ve en ayrıcalıklı yapılardan biridir.

Bu sergi projesi için Aya Sofya’nın seçilmiş olması, sadece bu yapıya olan derin saygımdan dolayı değil; Doğu-Batı ilişkisini ancak O’nunla güçlü bir şekilde ifade edebileceğime olan inancım sebebiyledir. Avrupa Resmi’ne özgü dengeli ve uyumlu karşıtlık ikonografisi bu çalışmada tamamiyle terkedilmiş, miktar olarak eşitlenmiş bazı resimsel değerlerin birbirlerini sıfırladığı bir kaos ve hiçlik durumu amaçlanmıştır.’